dimg/yazi/25196247642319320841kisisel-blog-nedir.jpg

İnternet'teki çeşitli bilgi üreticileri arasında kişisel blogcular şu anda en popüler ve yaygın olanıdır. Kişisel blog, normal veya günlük yayınlar, ters kronolojik sunum ve aktif kullanımı içeren bir web sayfasını ifade eder. Bu yeni iletişim biçiminin getirdiği tüm olasılıklar arasında en heyecan verici vemutlu edeni medya izleyicilerini içerik tüketicilerinden içerik üreticilerine dönüştürme gücü olacaktır.Kişisel bloglar birçokları tarafından alternatif bir gazetecilik biçimi olarak algılanmaktadır. Kişisel blogcular haber değeri olan ve ilginç konuları seçmeye gayret ederek editoryal fonksiyonunu katıp, onlara analiz, fikir ve yorum ekleyebilir ve bunların bazen bir olayın, bir eğilim ya da bir konu hakkında birinci şahıs raporu hazırlanmasını sağlarlar.

Giriş, üretim ve dağıtımın düşük engeli, gazeteciler ve halk arasındaki çizginin kırılmasına yardımcı olan kişisel bloglamanın doğasında var olan bir faydadır. İnternette blog yazmak için lisans gerekmez. Kişisel blog oluşturmanın maliyeti ucuz hatta bazı platformlarda ücretsizdir. Çok sayıda ücretsiz kişisel blog yazılımı milyonlarca insana masalarında bir matbaa eşdeğeri verdi. Ayrıca, bloggerlar medya tüketicisi olan insanlara büyük bir kitle ve nispeten duyulabilir bir ses imkanı oluşturma yeteneği sunar. Bazı kişisel bloglar, özellikle belirledikleri filtreleri ile kişisel bloglarını geniş bir kitleye ulaştırdı.  Hatta bazı bloggerların kişisel blogları, bazı geleneksel basılı medyaların okuyucularını bile aştı.

Kişisel blog açmak, bazılarının görüşüne göre, sadece alternatif değil, daha iyi bir gazetecilik biçimidir. Birincisi, kişisel bloglar kullanıcılar tarafından “daha önce hazırlanan bilgilere göre bir şekilde elinde güç bulunduranlar tarafından daha az bozulan ham bilgilere paylaşan kanallar” olarak görülmektedir. Geleneksel kitle iletişim araçlarının artan önyargı ve güvenilirliğinin azalması göz önüne alındığında, kişisel blogcular ana akım medya gerçek denetçileri ve ideolojik bekçi köpekleri olarak hizmet etmekten farklı şekilde varlığını ortaya koyabilir. Özellikle bu konu politik olarak yazan ve gelirini sadece Adsense’den uman kişisel blogları herhangi bir genel medya veya çevrimiçi kaynaktan daha güvenilir olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Bu nedenle, bence insanlar haber ve bilgi için diğer tüm kaynaklardan daha çok kişisel bloglara güveniyorlardır.

Kişisel blog kullanımının artmasındaki sebeblerde kullanımları ve memnuniyet araştırmaları açısından kullanıcıların kişisel bloglara erişmesinin en önemli kolaylığı alternatif kaynaklar, benzersiz bilgi sunumu ve bilginin derinliği ayrıca güncelliğini içerdiğini bulmuştur. Kullanıcılar yalnızca geleneksel medyada bulunmayan bilgileri aramakla kalmaz, aynı zamanda geleneksel medyayı sevmedikleri veya güvenmedikleri için kişisel bloglara da rağbet gösterirler.

Bir diğer önemli husus bloggerların, konuşmaya dayalı ve dergi dilinden sıyrılıp biraz daha samimi dil kullanmalarından mütevellid doğal katılımcaları çekmektedirler. Kişisel bloglar genellikle bir topluluğun duygusal bağlarını içinde barındırırlar. Okuyucular da, anında yorum, anlık ileti ve e-posta gibi kişisel blogcularla kolayca etkileşim kurabilir. Bunların haricinde kişisel bloglarda geleneksel medyada bulunmayan birçok fayda daha vardır: Etkileşimli ve gayri resmi yazı, yerel ve ilk elden bilgi paylaşma kapasitesi ve ağların eylemleri harekete geçirme gücü, okurları haber sürecinin bir parçası olmaya teşvik etmesi gibi gibi bunları özetler ve daha da sıralayabiliriz.

 Araştırmalar üç temel kişisel blog türü bulmuştur:

Harici içerik,

Dahili içeriğe sahip kişisel dergiler,

Teknolojik bilgi ve gözlem depoları.

Bu türler arasında kişisel dergi birinci sıradadır ve kişisel blogların yaklaşık% 70'ini oluşturmaktadır.


Sende Bi' Şeyler De!

Success/Error Message Goes Here

Ücretsiz Uygulamalar

Yukarı