dimg/yazi/22381230202496521772kisisel-blog-kitle-iletisim-araclari.jpg

Siyasi ya da güncel haberlere dayalı yazan kişisel blog yazarları bilgi için ana akım medyaya büyük ölçüde muhtaç kalırlar. Genellikle ana akım medyadaki bilgileri "filtreler" ve buna kişisel bir görüş veya analiz ekler. Kişisel blogcular, gözetleme ve korelasyon gibi geleneksel haber işlevlerini yerine getirirler, ancak bunu diğer medya kuruluşları tarafından yayınlanan bilgilere dayanarak yaparlar. kişisel blogcuların çoğu profesyonel gazeteci olmadığı ve yeterli kaynak ve uzmanlığa sahip olmadığı için bu anlaşılabilir bir durumdur. Kişisel blog yazarlarının gönderilerinde oluşturdukları en çok kullandıkları bağlantılar, ana haber web sitelerine giden bağlantılardır. Bu anlamda siyasi ya da güncel haberlere dayalı yazan bloggerlar, genellikle ana akım medyanın haber okuyucularıdır. Haberlere bağımlılık siyasi bilgiyi önemli ölçüde yordadığı için, kişisel blog yazarlarının siyasi bilgiye yönelik ana akım medyaya bağımlılıkları ürettikleri bilgiye doğrudan bir etki yapar.

 

Buna karşılık, dergi türü kişisel blog yazarları, ana akım medyaya daha az bağımlı olmaları için samimi düşünceler ve iç çalışmalara odaklanırlar. Sonuç olarak, farklı kişisel blog türlerinin kitle iletişim araçları kullanımıyla farklı ilişkileri olması beklenmektedir.

 


Sende Bi' Şeyler De!

Success/Error Message Goes Here

Ücretsiz Uygulamalar

Yukarı