dimg/yazi/27051267112511021280kisisel-bloglarin-gucu.jpg

Kişisel blogların sosyal güç gösterip göstermediği bir araştırma sorusudur. Bilgi açığı araştırmacıları bilgiyi, vatandaşların ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını yansıtan seçimler yapmalarına ve tercihlerini geliştirmelerine yardımcı olan temel bir sosyal kaynak olarak görmektedir. Kişisel bloğun sosyal gücü kavramsal olarak bir kişisel blogcunun ne kadar çok kitleyi etkileme kapasitesi olduğuyla tanımlanabilir yani bi kişisel blog yazarının kişisel blog yazılarının ne kadar çok izleyici etkilediği, kişisel blog camiasında o kadar fazla güce sahip olduğu ile ilişkilidir.

 

Bununla birlikte, daha önceki bilgi boşluğu araştırmalarının çoğu, kendi başına güç dağılımından ziyade bilgiye sosyal yapısal ve psikolojik öncüllerle odaklanmaktadır. Sosyal gücün eşit olmayan dağılımı, farklı bilgi birikimi düzeyleri tarafından ima edilir, ancak nadiren doğrudan ölçülür. Kişisel blogcuların bilgi üreticileri olarak ortaya çıkması, internetteki güç dağılımını incelemek için ideal bir fırsat sunuyor.

 

Birincisi, kişisel blog camiasının interaktif doğası ve ağ yapısı, kişisel blogcuların bilgi üreticileri olarak gücünü daha görünür hale getirir. Şu genel bir kuraldır ve bu işe giren herkes bilir, bir kişinin İnternet'teki sitesine ne kadar fazla köprü olursa, o kadar çok trafik beklenir ve web üzerinde daha fazla etkisi olur ( yani ilk sayfalara çıkar). Böylece, gelen bağlantıların ve isabetlerin sayısı kişisel blogların genel sosyal gücünü temsil eder.

 

İkincisi, kişisel blog yazmak sadece bilginin üretimi değil, aynı zamanda bir çevrimiçi katılım biçimidir. Bilgi edinmenin, insanların bir şey bildiği pasif bir durum olduğunu söylersek, bilgi üretimi, insanların başkalarının algılarını, bilişlerini ve tercihlerini etkilemek amacıyla bildiklerine dayalı bir şeyler yaptıkları aktif ve üretken bir durumdur. Dahası, bir kişisel blog geleneksel bir günlükten tabii şekilde farklıdır. Gizliliği yazarları tarafından dikkatli bir şekilde korunan günlüklerin aksine, kişisel bloglar okunmak üzere yazılmış ve yayınlanmıştır.

Kişisel bloglar, özel alanlarını yayınlayarak ve kamusal alanın bir bölümünü özelleştirerek özel ve kamusal alan arasındaki farkı bulanıklaştırır. Kişisel bloglar günlüklerin geleneksel kişilerarası iletişiminin ötesine geçer ve kişilerarası, grup ve hatta kitle iletişim ile bütünleşir ve bağdaşır. Kişisel blogcular kendileriyle konuşmak yerine okuyucularıyla konuşur ve düşüncelerini küresel bir kitleye yayınlarlar. Sonuç olarak, bir kişisel blogun farklı okuyuculardan ne kadar ilgi gösterebileceği, kişinin kendi tercih ettiği yolundan ve bilgi birikiminden geçer.


Sende Bi' Şeyler De!

Success/Error Message Goes Here

Ücretsiz Uygulamalar

Yukarı