dimg/yazi/28862308712051628598hukuk.jpg

Türk hukuk sistemi çerçevesinde patent ve faydalı model, endüstriyel mülkiyet hakları kategorisine aittir. İki kavram arasındaki temel fark, koruma sağlama amacı, süre ve teknik özellikleridir.

Koruma Amacı:

Patent: Patent, yeni, sanayiye uygulanabilir ve buluş düzeyinde olan bir ürün veya yöntemin korunmasını sağlar. Patent, genellikle daha yaratıcı, yenilikçi ve karmaşık buluşları kapsar.

Faydalı Model: Faydalı model, sadece ürünlerin şekil veya yapısal özellikleri üzerindeki küçük değişikliklere odaklanır. Daha çok pratik ve işlevsel iyileştirmeleri kapsar.

Koruma Süresi:

Patent: Patent koruma süresi daha uzundur ve genellikle başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 20 yıl boyunca geçerlidir.

Faydalı Model: Faydalı modelin koruma süresi daha kısadır ve genellikle başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl boyunca sürer.

Teknik Özellikler:

Patent: Patent, daha geniş bir konsepti kapsayabilir ve genellikle bir ürünün tamamını veya bir yöntemin tüm adımlarını içerir.

Faydalı Model: Faydalı model, genellikle belirli bir ürünün belirli bir özelliği veya işlevselliği üzerinde yoğunlaşır.

Yenilik Düzeyi:

Patent: Patent, daha yaratıcı ve radikal yenilikleri korur.

Faydalı Model: Faydalı model, genellikle küçük, ancak pratik ve işlevsel iyileştirmeleri kapsar.

Her iki koruma türü de Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yönetilir ve başvurular bu kurum üzerinden yapılır. Başvuruların kabul edilmesi için belirli şartlar ve süreçler bulunmaktadır. Bu bilgiler genel bir çerçevedir; spesifik durumlar için uzman bir fikri mülkiyet avukatına başvurmak önemlidir.


Sende Bi' Şeyler De!

Success/Error Message Goes Here

Ücretsiz Uygulamalar

Yukarı